دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

ن‍وشته های بلاگ

اختلال استرس پس از سانحه

اختلال استرس پس از سانحه

اختلال استرس پس از سانحه

مشخصه اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و نیز اختلال استرس حاد، افزایش استرس و اضطراب به دنبال مواجهه با رویداد پر استرس یا حادثه مانند درگیری در یک جنایت یا تصادف شدید، فجایع طبیعی مثل زلزله و سیل، جنگ، آدم ربایی آ تجربه سوء رفتار جنسی یا جسمی می باشد. فرد دربرابر این تجربیات به صورت ترس یا درماندگی واکنش نشان می دهد، مدام رویداد را در ذهن خود مرور می کند یا تلاش می کند از آن اجتناب کند. رویداد مزبور ممکن است در رویا و افکار (فلش بک) مجددا تجربه شود.

میزان شیوع بیماری های همراه با اختلال PTSD زیاد است بطوریکه حدود دو سوم این بیماران به دو اختلال دیگر مبتلا بوده اند. بیماری های شایع همراه با این اختلال عبارتند از اختلالات افسردگی، اختلالات اضطرابی، اختلالات دوقطبی و اختلالات مرتبط با مصرف مواد.

حتی در صورت مواجهه با آسیب های طاقت فرسا اکثر افراد به سندرم PTSD دچار نمی شوند. از آنجاییکه عامل فشار (استرسور) علت پیدایش آن است واکنش فرد به رویداد استرس زا به شکل ترس و وحشت آنقدر شدید است که از کنترل بیمار خارج خواهد بود. زمینه های قبلی زیستی و روانی – اجتماعی فرد و اتفاقاتی که قبل و پس از آسیب روی می دهد می تواند بر واکنش فرد اثر گذار باشد. گاهی بازماندگان یک فاجعه که دچار احیای گناه می شوند مستعد اختلال استرس پس از سانحه خواهند بود.

دوره اختلال از سه روز تا یک ماه پس از مواجهه با سانحه است که با علایم بالینی زیر بروز پیدا می کند:

  • علایم مزاحمت (یادآوری مکرر و ناخواسته)
  • علایم انگیختگی (اختلال خواب، رفتارتحریک پذیر و حملات خشم، گوش به زنگی مفزط، اختلال در تمرکز و افزایش واکنش از جا پریدن
  • خلق منفی (ناتوانی مستمر در تجربه هیجانات مثبت مثل شادی، محبت، رضایت)
  • علایم اجتنابی (تلاش برای اجتناب از خاطرات، افکار یا احساسات ناراحت کننده)
یک دیدگاه بنویسید
Don`t copy text!