دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

ن‍وشته های بلاگ

اختلال وسواس فکری – عملی

اختلال وسواس فکری – عملی

اختلال وسواس فکری – عملی

اختلال وسواس فکری- عملی شامل افکار مزاحم، اشتغالات ذهنی، آداب وسواسی و وسواس های عملی هستند که باعث اتلاف وقت شده و ناراحتی شدیدی برای فرد ایجاد می کنند که منجر به اختلال قابل ملاحظه ای در روند معمولی و طبیعی زندگی، کارکرد شغلی، فعالیت های معمول اجتماعی یا روابط فرد ایجاد می کنند. بیمار مبتلا به وسواس فکری ممکن است فقط وسواس فکری، فقط وسواس عملی و یا هر دوی آن را داشته باشد.

اختلال وسواس فکری- عملی شامل افکار مزاحم، اشتغالات ذهنی، آداب وسواسی و وسواس های عملی هستند که باعث اتلاف وقت شده و ناراحتی شدیدی برای فرد ایجاد می کنند که منجر به اختلال قابل ملاحظه ای در روند معمولی و طبیعی زندگی، کارکرد شغلی، فعالیت های معمول اجتماعی یا روابط فرد ایجاد می کنند. بیمار مبتلا به وسواس فکری ممکن است فقط وسواس فکری، فقط وسواس عملی و یا هر دوی آن را داشته باشد.

وسواس با الگوهای متففاوتی خود را نشان می دهد که عمده ترین آن ها عبارتند از:

  • وسواس شستشو
  • تردید مرضی (وارسی)
  • افکار مزاحم
  • وسواس تقارن
  • وسواس صرفه جویی
  • وسواس هاس مذهبی
  • وسواس کندن پوست یا مو
  • ناخن جویدن
  • خودارضایی
یک دیدگاه بنویسید
Don`t copy text!