دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

بهمن ۲۱, ۱۳۹۸ درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، از درمان های موج سوم رفتار درمانی است. هدف اساسی این مدل انجام…

Don`t copy text!