دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

اختلال شخصیت دوری گزین

فروردین ۲۱, ۱۳۹۹ اختلال شخصیت دوری گزین

اختلال شخصیت دوری گزین در بیماران دچار اختلال شخصیت دوری گزین، حساسیت مفرط به طرد دیده می شود که ممکن…

Don`t copy text!