دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

اختلال شخصیت وابسته

فروردین ۲۱, ۱۳۹۹ اختلال شخصیت وابسته

اختلال شخصیت وابسته بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وابسته، نیازهای خود را تحت الشعاع نیازهای دیگران قرار می دهند، مسئولیت…

Don`t copy text!