دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

اختلال شخصیت وسواسی

فروردین ۲۱, ۱۳۹۹ اختلال شخصیت وسواسی – جبری

اختلال شخصیت وسواسی – جبری مشخصه اختلال شخصیت وسواسی- جبری ، محدود بودن هیجانات، منظم و مرتب بودن، مداومت و…

Don`t copy text!