دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

اختلال شخصیت منفعل- پرخاشگر

فروردین ۲۱, ۱۳۹۹ اختلال شخصیت منفعل – پرخاشگر

اختلال شخصیت منفعل – پرخاشگر منفعل بودن این شخصیت باعث روند کند فعالیت ها و تصمیم گیری های اوست. دائما…

Don`t copy text!