دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

اختلال شخصیت اسکیزویید

فروردین ۲۱, ۱۳۹۹ اختلال شخصیت اسکیزوئید

اختلال شخصیت اسکیزوئید تشخیص اختلال شخصیت اسکیزوئید در بیمارانی مطرح می شود که الگوی همیشگی زندگی شان انزوای اجتماعی بوده…

Don`t copy text!