دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

اختلالات روان‌شناختی

فروردین ۲۱, ۱۳۹۹ اختلالات خلقی و افسردگی

اختلالات خلقی از مهمترین اختلالات خلقی می توان به اختلال افسردگی و اختلال دوقطبی اشاره کرد. خلق درحقیقت، حال و…

فروردین ۲۱, ۱۳۹۹ اختلالات اضطرابی

اختلالات اضطرابی اضطراب، هشداری است که شما را گوش به زنگ می کند و پیامی که با خود به همراه…

فروردین ۲۱, ۱۳۹۹ اختلال وسواس فکری – عملی

اختلال وسواس فکری – عملی اختلال وسواس فکری- عملی شامل افکار مزاحم، اشتغالات ذهنی، آداب وسواسی و وسواس های عملی…

فروردین ۲۱, ۱۳۹۹ اختلال سازگاری

اختلال سازگاری اختلال سازگاری ظرف ۳ ماه از شروع عامل استرس زا آغاز می‏شود و تا ۶ ماه بعد از…

فروردین ۲۰, ۱۳۹۹ اختلال استرس پس از سانحه

اختلال استرس پس از سانحه مشخصه اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و نیز اختلال استرس حاد، افزایش استرس و…

Don`t copy text!