دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

اختلال سازگاری

فروردین ۲۱, ۱۳۹۹ اختلال سازگاری

اختلال سازگاری اختلال سازگاری ظرف ۳ ماه از شروع عامل استرس زا آغاز می‏شود و تا ۶ ماه بعد از…

Don`t copy text!