دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

اختلالات اضطرابی

فروردین ۲۱, ۱۳۹۹ اختلالات اضطرابی

اختلالات اضطرابی اضطراب، هشداری است که شما را گوش به زنگ می کند و پیامی که با خود به همراه…

Don`t copy text!