دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

اختلالات خلقی و افسردگی

فروردین ۲۱, ۱۳۹۹ اختلالات خلقی و افسردگی

اختلالات خلقی از مهمترین اختلالات خلقی می توان به اختلال افسردگی و اختلال دوقطبی اشاره کرد. خلق درحقیقت، حال و…

Don`t copy text!