دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

اختلال وسواس فکری- عملی

فروردین ۲۱, ۱۳۹۹ اختلال وسواس فکری – عملی

اختلال وسواس فکری – عملی اختلال وسواس فکری- عملی شامل افکار مزاحم، اشتغالات ذهنی، آداب وسواسی و وسواس های عملی…

Don`t copy text!