دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

اختلال استرس پس از سانحه

فروردین ۲۰, ۱۳۹۹ اختلال استرس پس از سانحه

اختلال استرس پس از سانحه مشخصه اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و نیز اختلال استرس حاد، افزایش استرس و…

Don`t copy text!