دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

طرحواره

بهمن ۲۱, ۱۳۹۸ شناسایی طرحواره ها با بررسی باورهای مرتبط با طرحواره

طرحواره ها الگوهای فکری هستند که عموما از سالهای اولیه زندگی در فرد به وجود می آیند و قالب فکری…

بهمن ۲۱, ۱۳۹۸ اضطراب چیست؟

اضطراب چیست؟ اضطراب، حدفاصل بین تجربه درونی و نقاب بیرونی ست. هرچقدر فرد به پذیرش خویش نزدیکتر باشد، اضطراب کمتری…

بهمن ۲۱, ۱۳۹۸ طرز فکر

باور و نگرش افراد موفق در مسیر زندگی رو به رشد چگونه است؟ در دنیای پرشتاب و مدرن امروز برای…