دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

اهمیت مشاوره و روانشناسی

فروردین ۲۸, ۱۳۹۹ اهمیت مشاوره و روانشناسی

مشاوره و روانشناسی چه اهمیتی در زندگی دارد؟ چرا و چه زمانی باید به یک مشاور مراجعه کرد؟ مشاوره اگر…

Don`t copy text!