دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

آزمون‌ها

*برای گذراندن پرشنامه طرحواره کلیک کنید*

 

*برای گذراندن پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن (EQ-i) کلیک کنید*

 

*برای گذراندن پرسشنامه SCL-90 کلیک کنید*

Don`t copy text!