دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن (EQ-i)

 

پرسشنامه هوش هیجانی بار - آن (EQ-i)

لطفا سوالات را با حوصله و دقت پاسخ دهید تا ما بتوانیم به خوبی به شما کمک کنیم.
  • ثابت کنید که ربات نیستید.
Don`t copy text!