دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

شناخت زوجین پیش از ازدواج در پذیرش تفاوت ها

  • سازنده اثر: دکتر میناپورفرخ
  • تاریخ: 11/3/1399
Don`t copy text!