دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

کارگاه آگاهی نوین

  • سازنده اثر: رامین جوادی
  • تاریخ: 08/10/1396
  • کارفرما: شخصی
  • دسته بندی: عکاسی

Don`t copy text!