دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

دکتر مینا پورفرخ

متخصص روان شناسی

دکتری روان شناسی

دکتری روان شناسی عمومی

روان شناس و مشاور

روان درمانگر

تله بی‌ارزشی ۱

  • سازنده اثر: دکتر مینا پورفرخ
  • تاریخ: 22/11/1398
  • دسته بندی: صدا

Don`t copy text!